3 فروردین 1397
صفحه اصلی

داستان یک کودک افغان به نام دونالد ترامپ

پشتیبانی شده توسط آسیا اقیانوس آرام داستان یک کودک افغان به نام دونالد ترامپ بای مژگان مشال و فهیم عابدمر 13 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی بزرگنمایی پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer PhotoSayed اسدالله را با پسرش دونالد تامپف در خانه اجاره ای خود در کابل راه اندازی کنید. CreditJim Huylebroek برای تظاهرات نیویورک تایمز می توانید داستان قطعه ای را بخوانید