3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

در کره جنوبی، یکی دیگر از سرزمین های پیشین در زندان است

پشتیبانی شده توسط Asia Pacific در کره جنوبی یکی دیگر از سرزمین های پیشین در سرزمین های JailBy CHOE SANG HUNMARCH 22 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی بزرگنمایی پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize عکس تابع var رقم قطعه storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story