3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

عجله از چین، اروپا و دیگران به عقب برمی آید

پشتیبانی شده توسط Business DayWary از چین اروپا و دیگران را فشار می دهد بر روی ورودی های خارجی LIZ ALDERMANMARCH 15 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum window getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoLi Shufu رهبر گروه ژجی هیلینگ هولدینگ را ترک کرد و یکی از ثروتمندترین مردان چین، پس از اینکه او 9 میلیارد دلار در Daim