3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Trump برنامه هایی را برای کاهش شدید قیمت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در چین

اداره مالی Trump در حال تهیه تعرفه های شدید در واردات چینی از جمله کفش های لباس و الکترونیک و همچنین محدودیت های سرمایه گذاری است. CreditChandan Khanna Agence France Presse Getty ImagesBy Mark Landler and Alan RappeportMarch 21 2018 WASHINGTON رئیس جمهور ترامپ روز پنج شنبه قصد دارد تا حداقل 50 میلیارد دلار تعرفه سالانه و دیگر جریمه های مربوط به چین را برای سرقت تکنولوژی و اسرار تجاری اعلام کند که مقامات دولتی می گویند