3 فروردین 1397
صفحه اصلی

جنبش دموکراسی هنگ کنگ ترس از تسلط جدید در رای گیری قانونگذاری است

پشتیبانی شده توسط Aiaia PacificHong Kong جنبش دموکراسی درمورد تضعیف جدید در قانونگذاری رای گیری AUSTIN RAMZYMARCH 10 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی صفحه اصلی مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoSupporters از Au Nok هین یک نامزد طرفدار دموکراتیک در اوایل ماه جون در هنگ کنگ برای او در هنگ کنگ برای احضار مجدد قانون اساسی