3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رهبر کره جنوبی مذاکرات سه جانبه را با Trump و Kim Jong-un

پشتیبانی شده توسط آیسا PacificSouth کره جنوبی رهبران شناور 3 راه مذاکرات با Trump و کیم جونگ بدون CHOE SANG HUNMARCH 21 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun رئیس مجلس نماینده گان، رئیس جمهور تامپ، رئیس جمهور چین در کره جنوبی و کیم جونگ یونگ