2 فروردین 1397
صفحه اصلی

فیلیپین قصد دارد از دادگاه جنایی بین المللی خارج شود

پشتیبانی شده توسط AsiaAidiaPhilippines برنامه ریزی برای خروج از دادگاه بین المللی جنایی Felipe VILLAMORMARCH 14 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی Magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoPresident Rodrigo Duterte در سال 2017 او روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه بین المللی کیفری که در حال بررسی مجازات مرگبار حکومت برای دکتر است