3 فروردین 1397
صفحه اصلی

چهار سال پس از اعلام جنگ علیه آلودگی، چین برنده است

چین در سال 2017 با کاهش میزان آلودگی مواجه است به خصوص در مناطق شهری. CreditAly Song ReutersBy Michael Greenstone مارس 12 2018 در روز 4 مارس لی کی کیانگ، نخست وزیر چینی سال 2014، گفت که تقریبا 3،000 نماینده در کنگره ملی مردم و بسیاری دیگر تماشا می کنند در تلویزیون دولتی تماشا می کنند. ما قطعا جنگ علیه آلودگی را اعلام می کنیم، همانطور که جنگ علیه فقر اعلام کردیم.