3 فروردین 1397
صفحه اصلی

DealBook: تاکسی های پرواز لری پری، در حال حاضر از حالت مخفی خارج می شوند

پشتیبانی شده توسط Larry صفحه پرواز تاکسی در حال حاضر خروج از حالت مخفی اندرو راس SorkinDEALBOOKMARCH 12 2018 ادامه خواندن mainShack این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره داستان اصلی magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize VideoNeed یک آسانسور اتمام این شرکت تاکسی پرواز شرکت کیتی هاوک آزمایش جدیدی از تاکسی پرواز کاملا خودکاری را انجام داده است که مانند یک هلیکوپتر