3 فروردین 1397
صفحه اصلی

Trilobites: پس از یک سوپرپروپولیسازی باستانی آتشفشان، بشریت ممکن است رشد کند

پشتیبانی شده توسط ScienceAfter یک آتشفشان SuperEnhancement باستان بشریت ممکن است ThrivedTrilobitesBySHANNON HALLMARCH 12 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان Magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoLake Toba در اندونزی امروز آرام است، اما 74000 سال پیش این محل از قوی ترین فوران آتشفشانی بود که در زمین رخ می دهد.